Juniorverksamhet

Juniorverksamheten är hjärtat i Stenhamra tennisklubb.

Juniorerna är de cirka 50 barn och ungdomar i åldersgruppen 7-18 år som aktivt tränar minst en gång per vecka.

Juniorverksamheten leds av Stenhamra tennisklubbs juniorkommitté. I kommittén ingår junioransvarige Birgitta Johannisson samt juniortränarna. Tränarna utbildas löpande och klubben arbetar ständigt för att kunna ta emot alla barn och ungdomar som vill träna tennis.

All juniorträning bedrivs i Stenhamra. Från April till Oktober bedrivs träningarna i möjligaste mån på tennisbanorna vid Uppgård och under övrig tid bedrivs träningarna i Stenhamraskolans idrottshall samt i Uppgårdskolans gymnastiksal.

Vårterminen pågår mellan 13/1 och 4/6.

Grundträning

Grundträningen är den träning som alla juniorer i klubben deltar i. En timme (60 minuter) per vecka övar juniorerna på samarbete, teknik, fotarbete och koordination samt roliga tennislekar/tennisövningar. Alltid anpassat efter ålder och kunskapsnivå, och alltid på elevens villkor och förutsättningar.

Grundträningen bedrivs med utbildade tränare på fredagar, lördagar och söndagar.

För att hålla hög kvalitet på träningarna har Stenhamra tennisklubb beslutat ett maxantal på 5 juniorer per grupp. Detta gäller även de yngre grundträningsgrupperna.

Kostnad: 1000 kr per termin (ca 16 tillfällen). Syskonrabatt 500 kr/syskon

Nya juniorer får provträna två gånger kostnadsfritt.

 

Serveträning 

För alla juniorer – Just nu söker vi lokal för denna verksamhet.

Serven är ett av de viktigaste och roligaste momenten i tennis. Alla juniorer som deltar grundträningen har även rätt till 60 minuter extra serve-träning per vecka. Under serveträningen fokuserar juniorerna på teknik, spelförståelse, serve-övningar/serve-lekar samt servereturer och serve-volley.

Serveträningarna bedrivs med utbildade tränare. Under utesäsong och vid bra väder bedrivs servträningen på tennisbanorna i Uppgård. Under övrig tid bedrivs serveträningen i Stenhamraskolans idrottshall. Serveträningen är, liksom grundträningen, anpassad till elevens villkor och förutsättningar.

Kostnad: Ingen extra kostnad

Matchträning

För yngre juniorer – lördagar 10:00-11:00

För juniorer, mellan – fredagar 19:20-20:30

För äldre juniorer – lördagar 19:00-20:00

Matchträningen är för de juniorer som vill spela tennis med poängspel och grundligt lära sig spela tennismatcher.

Match-juniorerna tränar 60 minuter per vecka. Fokus ligger på spelförståelse, strategi och taktik, coaching och specifika moment som kan uppstå vid matchspel.

Matchträningen bedrivs med utbildade tränare på fredagar och lördagar. I dagsläget erbjuds tre träningstillfällen. Ett för yngre juniorer och ett för äldre juniorer. Matchträningen är, liksom grundträningen, anpassad till elevens villkor och förutsättningar.

För att hålla hög kvalitet på träningarna har Stenhamra tennisklubb beslutat ett maxantal på 5 juniorer per grupp.

Kostnad: 1000 kr per termin (ca 16 tillfällen)

Kostnadsfri användning av tennisbanorna för juniorer under sommarsäsong

Alla aktiva juniorer har rätt att kostnadsfritt spela tennis på tennisbanorna vid Uppgårds idrottsplats i Stenhamra.

Bokning sker, likt all övrig bokning av tennisbanorna, via Playtomic.

En ansvarig vårdnadshavare tillåts vara på banan samtidigt som juniorerna spelar. Vill hela familjen spela ombes familjen teckna utekontrakt eller hyra banan under så kallad ”Drop in”-tid.

För mer information om juniorverksamheten vänligen kontakta Gittan. Mail: gittan@stenhamratennis.nu