Regler utomhusbanor

Skor

 • Banorna får endast nyttjas för tennisträning och tennisspel.
 • Endast för tennis ändamålsenliga skor får användas.
 • Det är viktigt att skorna är rena när man beträder banorna så att man inte drar in grus och lera, vilket gör banorna grusiga och hala och därmed kan orsaka skada på person.
 • Skorna får ej ge ifrån sig märken, utan ska vara av typen ”Non-marking”.

Kontrakt

 • Uppsägning av säsongskontrakt och återlämning av nyckel ska ske senast den 30 april. På hemsidan www.stenhamratennis.nu finns kontaktuppgifter till ansvarig samt mer information om kontrakt för utebanorna.
 • Om bokade kontraktstider under upprepade tillfällen ej nyttjas, förbehåller sig STK rätten att boka in andra aktiviteter under denna tid. Kontraktshavaren blir först kontaktad och erbjuds, om möjligt, att boka annan fast tid.

Obs! Vid utebliven uppsägning senast 30 april förlängs kontraktet per automatik ett år till och ny kontraktsavgift debiteras.

Nyckel

 • Om nyckeln tappas bort måste styrelsen kontaktas snarast och en kostnad om 1500 kronor utgår till nyckelinnehavaren.
 • Nyckeln är personlig och får inte lånas ut.

Bokning

 • För bokning av drop-in-tid kan du läsa mer här.
 • För köp av säsongskontrakt kan du läsa mer här.
 • Juniortränarna bokar in banorna för juniorträning och tennisskola och har alltid förtur att vid behov disponera båda banorna.
 • All bokning sker via Playtomic. Där syns bokningsschema för juniorverksamhetens tider, Uppgårdskolans tider, förbokade tider samt drop in-tider.

Övrigt

 • Tänk på att du som förälder är ansvarig för dina barn på tennisbanorna.
 • Vänligen säg till obehöriga som vistas på banorna – det förekommer skadegörelse.
 • Skadegörelse kan komma att polisanmälsas