Värdegrund och trygghet

Värdegrund

I Stenhamra Tennisklubb lever vi efter vår värdegrund, som är gemensamt framtagen av utövare, målsmän, tränare och styrelse.

 • Vi välkomnar varandra
 • Vi pratar snällt med varandra
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi respekterar och hjälper varandra
 • Vi lär av varandra
 • Vi har kul och utvecklas tillsammans
 • Vi lyckas tillsammans

Vi arbetar även i varje del av vår förening utifrån Riksidrottsförbundets värdegrunder Glädje och gemenskap”, ”Demokrati och delaktighet”, ”Allas rätt att vara med” och ”Rent spel”

Barnkonventionen

Vi arbetar även utifrån barnkonventionen, oavsett om det sker i styrelserummet eller ute på tennisbanan. Alla beslut vilka innefattar klubbens utveckling, våra träningsformer och våra tränares agerande och uppträdande bland våra barn och ungdomar grundar sig på dessa fyra frågeställningar som belyser de centralaste delarna av FN:s Barnkonvention.

 • Har du analyserat vilka barn som riskerar att diskrimineras?
 • Har barnets bästa satts i främsta rummet?
 • Tillgodoses barnets utveckling genom beslutet?
 • Har barnet getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har åsikten beaktats?

  

Utdrag belastningsregistret

Vi har som policy att alla ledare inom Stenhamra Tennisklubb, som kommer i kontakt med barn, ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt lagen (2013:852). Därför måste alla ledare, tränare samt styrelsemedlemmar i Stenhamra Tennisklubb årligen uppvisa sitt utdrag för klubbens styrelse.

Din personliga integritet

Den personliga integriteten är något som vi inom Stenhamra Tennisklubb värnar väldigt högt. Därför pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att hanteringen och rutinerna runt våra medlemmars personuppgifter utförs på ett korrekt sätt samt att vi har en adekvat säkerhetsnivå. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Har du några frågor eller funderingar kring detta, sänd gärna ett mejl till info@stenhamratennis.nu.