Intresseanmälan

Är du intresserad av att börja spela tennis med oss i Stenhamra tennisklubb? Klubben har som mål att starta en ny grupp varje termin och i kontaktformuläret nedan så kan ni göra en intresseanmälan. Vi hanterat intresseanmälningar löpandes.

Personuppgiftshantering

Stenhamra Tennisklubb samlar in personuppgifter i syfte att uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem. Vi delar dina uppgifter endast med Riksidrottsförbundet som tillhandahåller vårt medlemsregister. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du läsa mer här eller kontakta oss på info@stenhamratennisklubb.nu